نوشته‌ها

کفساب

خصوصیات کفساب ماهر

/
کفساب به چه کسی گفته می شود و چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ کفساب به فرد …