نوشته‌ها

کفسابی پذیرایی _ کفسابی بهزاد _ ساب سنگ

ساب سنگ

/
تعریف ساب سنگ سنگسابی یا ساب سنگ جزئی از کفسابی می باشند و تفاوت آن…