کفسابی کف آشپزخانه

سنگهای کف آشپزخانه به دلیل پخت و پز و گرما ، معمولا زودتر آلوده می شوند و زیبایی خود را از دست می دهند .

به همین دلیل برای این که آن را به حال اول برگردانیم و درخشندگی و جذابیت آن را افزایش دهیم ، باید از عملیات کفسابی استفاده کنیم .

سنگ های آشپزخانه به دلیل آلودگی بیشتر ، احتیاج به مراحل بیشتری برای سابزنی دارند .

همچنین انجام عملیات کفسابی برای آن احتیاج به تیم متخصص و حرفه ای دارد .

اگر کفساب در مرحله آخر از مواد نانوساب و پولیش استفاده نکند ، خیلی زود سنگ ها مجدد آلوده و زشت می شوند .

اطلاعات تماس

۰۹۱۲۷۳۵۱۱۰۷

 

کفسابی کف آشپزخانه

  • CATEGORY